Dirvožemio kokybė – svarbiausia

2017.04.24

Noras gaminti daugiau produkcijos iš ploto vieneto – natūralus, tačiau turi neigiamą poveikį aplinkai. Nuolatinis tradicinių technologijų, paremtų intensyviu žemės dirbimu ir augalinių liekanų sunaikinimu, paspartino dirvožemio erozijos procesus ir susidūrėme su ryškiu dirvožemio kokybės pablogėjimu.

Mokslininkai teigia, kad pasaulyje dėl žmonių veiklos kasmet prarandama iki 26 mlrd. tonų derlingo dirvožemio, o tai apie 2,6 karto viršija dirvožemio netektis dėl natūralios degradacijos. Dar 1995 m. Pimentel ir kt. rašė, kad erozijos žala dirvožemiui, vandens telkiniams, infrastruktūrai, žmonių sveikatai kasmet siekia daugiau kaip 50 mlrd. dolerių. Dėl dirvožemio degradacijos prognozuojamas augalų derlingumo mažėjimas, kasmet vidutiniškai 8 proc., jei ūkininkams nepavyks kompensuoti prarastų dirvožemio savybių. Ir tai vyksta Amerikoje, kur sprendimai priimami labai greitai.

Kita problema, su kuria susiduria ūkininkai, taikydami tradicines technologijas, – spartus išlaidų didėjimas gamybos priemonėms (sėkloms, trąšoms, pesticidams), padėtį sunkina tai, kad brangiai įsigyjamos priemonės panaudojamos neefektyviai.

Gerai, kad vis daugiau žemdirbių supranta, kad agrotechnika turi ne tik užtikrinti aukštą auginamų augalų derlingumą, bet ir pastovumą. Mūsų specialistų rekomenduojamos dirvožemį tausojančios technologijos užtikrina augalų produktyvumo stabilumą. Mūsų augalininkystės koncepcija paremta augalinių liekanų integravimu į dirvožemį, sėjomainos laikymusi (pagal galimybes), racionaliu žemės dirbimu ir biologinių preparatų, gerinančių dirvožemio savybes, naudojimu. Nerimą kartais kelia žemės dirbimas, pažvelkim į laukus šiuo metu – kai kur matyti, kad lygina arimą, nors to visai nereikia. Kartais ūkininkai ir paskuba – dirbama fiziškai nesubrendusi žemė, sėjama į šaltą ir drėgną žemę ir t.t. Kam taip skubėti? Imkime kaip pavyzdį Suomijos ūkininkus. Sėja prasideda vidutiniškai gegužės pirmo dešimtadienio pabaigoje, o kokie derlingumai? Tai reiškia, kad esmė ne sėjos terminuose, o bendrame požiūryje į aplinkos veiksnius.

          

Bioenergy specialistų nuomone, pirmiausiai reikia apsaugoti dirvožemį nuo vėjo ir vandens erozijos paliekant augalines liekanas, sumažinti paviršinio vandens nutekėjimus ir išgaravimą nuo dirvos paviršiaus, didinti dirvožemio produktyvumą, gerinti dirvožemio fizikines, chemines, biologines savybes. Būtent nuo šių elementų priklauso ilgalaikė ir stabili žemės ūkio produkcijos gamyba.

Svarbiausia, kad žemdirbių naudojamos technologijos tausotų gamtos išteklius ir padėtų optimizuoti dirvožemio būklę.

Mūsų nuomone, dirvožemio kokybė – svarbiausia augalininkystės produkcijos gamybos stabilumo koncepcijos dedamoji.

Atgal

UAB BIOENERGY LT                                                              
Staniūnų g. 83, Panevėžys 36151
Bankas: AB bankas "Swedbank"
Į.k.:302956352
PVM: 100007429419
a/s LT027300010134086612
Banko kodas: 73000

Noriu gauti naujienas !